HRM

Creating synergy between reading and knowledge, that’s Eternum! Brand values: high quality, clear language, customer satisfaction.

Alles op het gebeid van HRM

HRM-projecten

HRM-instrumenten

Strategisch HRM-beleid

Communicatie

Coaching

Handboek Strategisch HR-beleid

Personeel, continuïteit en groei

Wij leven in een turbulente tijd waarin we te maken krijgen met veel veranderingen. De technologische ontwikkelingen en digitalisering spelen daarbij een belangrijke rol. De maatschappij en de arbeidsmarkt zijn voortdurend in beweging en dat vraagt meer dan ooit een duidelijk HRM-beleid en duidelijke regels voor personeel. Hoe schrijf je een strategisch HRM-beleid? Welke onderdelen bevat een dergelijk beleid? En welke analyses zijn daarbij nodig? Dit alles kan de lezer terugvinden in dit compacte handboek dat alle belangrijke onderdelen van een HRM-beleid beschrijft en uitlegt. De schrijfster legt ook kort uit hoe je personeel kunt coachen en begeleiden om zich verder te kunnen ontwikkelen als dat nodig blijkt te zijn.

Binnen het Strategisch HR-beleid worden HRM-instrumenten gebruikt om de gestelde HR-doelstellingen te bereiken.

In het model Mens en organisatie ziet u hoe met behulp van HR-instrumenten en de juiste strategie de groei, ontwikkeling en employability van werknemers bevorderd kunnen worden. De strategie wordt gekoppeld aan het sociaal beleid om de juiste resultaten te kunnen boeken.

In het linker model ziet u het stappenplan dat gevolgd wordt bij het ziekteverzuim. vanaf de eerste ziektedag t/m de aanvraag van WIA.

Diversiteit en inclusie verwijzen naar acceptatie, tolerantie, naar een inclusieve werkplek. De cultuurverschillen worden niet snel geaccepteerd. Maar juist die verschillen bevorderen de creativiteit en de groei in de organisatie.

Diversity and inclusion refer to acceptance, tolerance, to an inclusive workplace. Cultural differences are not easily accepted. But it is precisely those differences that promote creativity and growth in the organization.